FORMY POMOCY

Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, przy braku przeciwwskazań możliwe jest podjęcie psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Podjęcie decyzji i rozpoczęciu psychoterapii poprzedzone jest jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. Celem psychoterapii jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu klienta, jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także schematów w myśleniu i postępowaniu. Praca odbywa się także w oparciu o zasoby klienta, rozwijanie jego pozytywnych stron, odkrywanie potencjału i kompetencji. Psychoterapia prowadzona jest zwykle w odstępach tygodniowych. Sesje trwają 45-50min.

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty inspirują do odkrywania siebie, dają możliwość pracy nad szukaniem rozwiązań, określeniem własnych granic. Pomagają budować poczucie własnej wartości i pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Warsztaty odbywają się w grupach od kilku do kilkunastu osób. Oferta warsztatowa przygotowywana jest indywidualnie.

Pakiet 5 konsultacji dla studentów/absolwentów psychologii

Jeśli zastanawiasz się, jaką obrać ścieżkę rozwoju zawodowego i potrzebujesz wsparcia na tym etapie, w którym obecnie się znajdujesz.
850zł (pakiet 5 spotkań z uwzględnieniem rabatu)


Zapraszam osoby poszukujące pomocy w rozmaitych objawach i trudnościach.
Powodem zgłoszenia mogą być m. in. kłopoty w relacjach z ludźmi, bezsenność, dominujące poczucie lęku, smutku, pustki lub cierpienie z powodu przeżywanego stresu. Zajmuję się także terapią zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych. Pracuję także z osobami, które chcą lepiej funkcjonować w życiu codziennym, radzić sobie z trudnościami, pozbyć się kłopotów z podejmowaniem decyzji, być bardziej asertywne, czyli pragną poprawić jakość swojego życia.

Pojedyncza sesja konsultacyjna/psychoterapeutyczna kosztuje 200 zł.

Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o swojej nieobecności na 24h przed umówionym terminem spotkania. Sesje odwołane po tym terminie lub nieodwołane wcale podlegają opłacie.

Dane do przelewu:

Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja Joanna Grużewska
Ul. Do Studzienki 13/2
80-277 Gdańsk

88 1140 2004 0000 3402 7244 4035