FORMY POMOCY — kopia

Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, przy braku przeciwwskazań możliwe jest podjęcie psychoterapii.

 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia jest metodą leczenia trudności natury psychicznej. Celem psychoterapii jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu klienta, jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także schematów w myśleniu i postępowaniu. Wiedza ta pomaga w rozpoznaniu przyczyn problemów i służy znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Praca odbywa się także w oparciu o zasoby klienta, rozwijanie jego pozytywnych stron, odkrywanie potencjału i kompetencji. Psychoterapia prowadzona jest zwykle w odstępach tygodniowych.

 

Interwencja kryzysowa

Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często wymaga specjalistycznej pomocy i wsparcia. Może się tak zdarzyć w przypadku przedłużającej się żałoby, trudnego rozwodu, długotrwałego bezrobocia, stresu związanego z trudnym doświadczeniem, jak wypadek, napaść czy zdiagnozowanie choroby.
Interwencja kryzysowa jest działaniem skoncentrowanym na problemie i obejmuje od jednego do kilkunastu spotkań nakierowanych na przywrócenie równowagi psychicznej.

 

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty inspirują do odkrywania siebie, dają możliwość pracy nad szukaniem rozwiązań, określeniem własnych granic. Pomagają budować poczucie własnej wartości i pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Warsztaty odbywają się w grupach od kilku do kilkunastu osób. Oferta warsztatowa przygotowywana jest indywidualnie.

 

 

Zapraszam osoby poszukujące pomocy w rozmaitych objawach i trudnościach.
Powodem zgłoszenia mogą być m. in. kryzys emocjonalny spowodowany trudną sytuacją życiową, kłopoty w relacjach z ludźmi, bezsenność, dominujące poczucie lęku, smutku, pustki lub cierpienie z powodu przeżywanego stresu. Zajmuję się także terapią zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, dolegliwości psychosomatycznych. Pracuję także z osobami, które chcą lepiej funkcjonować w życiu codziennym, radzić sobie z trudnościami, pozbyć się kłopotów z podejmowaniem decyzji, być bardziej asertywne, czyli pragną poprawić jakość swojego życia.

 

Pojedyncza sesja konsultacyjna i terapeutyczna kosztuje 100 zł i trwa 50 minut.

Sesja na skype 100 zł/50min.