WSPÓŁPRACA

Jako psycholog, psychoterapeuta i szkoleniowiec współpracuję z instytucjami i placówkami o różnych profilach działalności (Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Centrum Promocji Kobiet w Warszawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw w Gdyni, Amnesty International Polska, Szkoła Rodzenia „Radosny Brzuszek” i inni). Odbyłam również staże kliniczne, m. in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, NZOZ Morena, Gdańskim Centrum Zdrowia oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.

AKTUALNA WSPÓŁPRACA:

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI BUSOLA
MALI ODKRYWCY
GABINET PSYCHOTERAPII DOMINIK WALENKIEWICZ
STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ