PIERWSZE SPOTKANIE – SESJA KONSULTACYJNA

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to sesja konsultacyjna.
Służy ona temu, aby terapeuta mógł zorientować się, na czym polega problem klienta a klient mógł oswoić się z często nową dla siebie sytuacją i miał szansę poznać terapeutę. Konsultacja to czas na zadawanie pytań, także przez klienta.
Możesz pytać o metody pracy terapeuty, jego kwalifikacje, zasady udzielania pomocy. Nie istnieje ogólna zasada co do ilości wymaganych konsultacji.
Przez podjęciem ostatecznej decyzji o psychoterapii klient i terapeuta mogą odbyć od 1 do 3 lub kilka sesji konsultacyjnych. Czasem się zdarza, że decyzja o podjęciu psychoterapii nie zapada. Wówczas konsultacja powinna dostarczyć klientowi wskazówek na temat dalszego postępowania w celu poradzenia sobie z problemem.