O MNIE

foto_2a

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez SNPTP (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi).

 

W Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji „Busola” oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Morena w Gdańsku (NFZ) udzielam konsultacji psychologicznych i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par i małżeństw.
Swoje przygotowanie pedagogiczne oraz treningowe wykorzystuję prowadząc warsztaty, seminaria i szkolenia dla grup.        

 

Od piętnastu lat zdobywam doświadczenie w zawodzie psychologa. Odbyłam liczne staże i praktyki zawodowe w placówkach ochrony zdrowia psychicznego oraz organizacjach pozarządowych o profilu pomocowym, m. in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw w Gdyni oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.

 

Ukończyłam szereg szkoleń poszerzających moje umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej, diagnozy i psychoterapii.

 

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanych superwizorów.