Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji.

Martin Buber

Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.

Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów. Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem – w obliczu pandemii, wojny i innych wizji końca świata. W trakcie zajęć uczestnicy poznają ericksonowskie sposoby radzenia sobie z lękiem i niepokojem u pacjentów, wykorzystujące metaforę i metody transowe. Program warsztatu: – czym jest trauma udzielona i jak terapeuta może radzić sobieWięcej oZastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.[…]

PIERWSZE SPOTKANIE – SESJA KONSULTACYJNA

PIERWSZE SPOTKANIE – SESJA KONSULTACYJNA

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to sesja konsultacyjna. Służy ona temu, aby terapeuta mógł zorientować się, na czym polega problem klienta a klient mógł oswoić się z często nową dla siebie sytuacją i miał szansę poznać terapeutę. Konsultacja to czas na zadawanie pytań, także przez klienta. Możesz pytać o metody pracy terapeuty, jego kwalifikacje, zasady udzielania pomocy. NieWięcej oPIERWSZE SPOTKANIE – SESJA KONSULTACYJNA[…]