Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji.

Martin Buber

Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.

Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów. Zastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem – w obliczu pandemii, wojny i innych wizji końca świata. W trakcie zajęć uczestnicy poznają ericksonowskie sposoby radzenia sobie z lękiem i niepokojem u pacjentów, wykorzystujące metaforę i metody transowe. Program warsztatu: – czym jest trauma udzielona i jak terapeuta może radzić sobieWięcej oZastosowanie opowieści terapeutycznych w panowaniu nad lękiem.[…]